Salarisadministratie in Duitsland

Wie in Duitsland personeel aanneemt, heeft een aantal verplichtingen met betrekking tot de correcte afwikkeling van de salarisadministratie. Hiertoe moeten ondernemingen de Duitse wetgeving kennen en geïnformeerd zijn over de voortdurende wijzigingen. Daarbij komen nog de administratieve lasten, die bijvoorbeeld ontstaan door de correspondentie met Duitse instanties.

Wat wij voor u kunnen doen:

  • De aan- en afmelding van zowel werkgever als werknemer bij de Duitse autoriteiten
  • Aanvraag van het bedrijfsnummer
  • Het opstellen van de maandelijkse salarisafrekeningen (berekening, salarisstrook voor de werknemer, specificatie van belastingen en premies van werkgever en werknemer, uitbetaling van salarissen)
  • Aangifte en afdracht van loonbelasting en premies van werkgevers en werknemers aan de bevoegde instanties en alle daaruit voortvloeiende correspondentie
  • Communicatie met u in het Nederlands
  • Vertaling van alle formulieren en documenten
  • De aanmaak van een jaaropgaaf voor iedere werknemer ("Sozialversicherungsmeldung" en "Lohnsteuerbescheinigung")
  • Informatie en advies met betrekking tot het fiscaal recht en het sociale verzekeringsrecht
  • Administratie van en begeleiding bij ziekteverzuim plus het doen van de nodige daarmee samenhangende meldingen bij de Duitse “Krankenkasse”

Op werknemers die permanent werkzaam zijn in Duitsland is bovendien in beginsel het Duitse arbeidsrecht van toepassing. Wij zijn graag bereid u ook hierover in detail te informeren en kunnen u ondersteuning verlenen bij het opstellen van een nieuw of het toetsen van een reeds bestaand arbeidscontract.