Arbitrage voor ondernemers

Geschillen tussen zakenpartners zijn vaak een oncalculeerbaar risico, ook voor grotere ondernemingen. Voorkomende onzekerheden zijn bijvoorbeeld de duur en de kosten van de gerechtelijke procedure die door de wederpartij zijn gekozen. Een goed alternatief voor deze procedure is arbitrage. Al vele jaren bieden wij een effectieve beslechting van commerciële geschillen aan zowel DNHK-leden als aan andere ondernemingen.

Wat is arbitrage

Arbitrage wordt door veel ondernemers gezien als een adequate vorm van geschillenbeslechting. In plaats van rechtelijke bevoegdheid bij een geschil, kunnen de partijen in het contract een arbitrageclausule opnemen. Hierdoor wordt de bevoegdheid van de overheidsrechter uitgesloten en zijn de regels van het overeengekomen scheidsgerecht van toepassing. Ook in een later stadium kunnen partijen (bij het ontbreken van een arbitragebeding), na het ontstaan van een geschil, overeenstemming bereiken over de bevoegdheid van een scheidsgerecht.

Voordelen arbitrageprocedure

Arbitrageprocedures houden beter rekening met de behoeften van ondernemingen. De eenvoudige procedureregels, de lage en overzichtelijke kosten, de beperking tot één instantie en de snelheid van de procedure zijn duidelijke voordelen van arbitrage. Bovendien werkt het arbitragehof discreet. De procedure is vertrouwelijk en garandeert de bescherming van de belangen van beide partijen en van hun zakengeheimen. De partijen hebben invloed op het verloop van de procedure door de keuze van de scheidsrechters, de plaats van de procedure en de taal waarin de procedure zal worden gevoerd. Door te kiezen voor arbitrage om een geschil op te lossen dat voortvloeit uit nationale en internationale rechtsbetrekkingen, bespaart u tijd en kapitaal.

Voordelen van arbitrage

Efficiënt & snel

Arbitrageprocedures zijn normaalgesproken korter dan procedures voor de overheidsrechter, die vaak meerdere jaren instanties in beslag nemen. Het scheidsgerecht werkt volgens een door de partijen goedgekeurd tijdschema. In de meeste gevallen wordt de procedure in slechts een instantie gevoerd. Daarbij krijgen zij een vonnis met dezelfde geldigheid als een vonnis van een staat, dat internationaal wordt erkend en uitvoerbaar is.

Flexibel

Er is een grote mate van flexibiliteit bij de organisatie van de procedure, bijvoorbeeld met betrekking tot de keuze van de scheidsrechters, hun aantal, de plaats en de taal van de procedure.

Vertrouwelijk

Alle arbitrageprocedures zijn onderworpen aan strikte geheimhouding, in tegenstelling tot nationale rechtbanken, die zaken in het openbaar behandelen. 

Anders dan bij een openbare rechtszaak kunnen vertrouwelijke of voor de reputatie schadelijke details, bedrijfsgeheimen en de arbitrale uitspraak zelf niet uitlekken. 

Dit wordt door velen gezien als het belangrijkste voordeel van arbitrage, die haar wortels heeft in de commerciële traditie. De vertrouwelijkheid vergemakkelijkt ook de voortzetting van bestaande zakenrelaties, vooral omdat arbitrageprocedures vaak toch eindigen in een overeenkomst in onderling overleg. 

Professionaliteit

De zorgvuldige selectie van de rechters (arbiters) garandeert het hoogste niveau van deskundigheid en ervaring met grensoverschrijdende procedures en vraagstukken. Bovendien zorgen de aanstelling van ervaren arbiters en het professionele arbitragesecretariaat voor een deskundige en grondige voorbereiding van de zittingsdatum en de gehele arbitrageprocedure.

Kostenbesparing

Arbitrageprocedures bieden een kostenefficiëntere geschillenbeslechting door de snelle afhandeling van de procedures.

Arbiters van het Scheidsgerecht van de DNHK

Voorzitter van het Scheidsgerecht van de DNHK: Dr. Axel Hagedorn

Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht, M&A recht, Europees recht

Joachim Staab, advocaat & Rechtsanwalt, Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Rechtsgebieden

Vertragsrecht, Logistik & Transport, Wiener Kaufrecht.

Contractenrecht, Logistiek & Transport, Weens Kooprecht.

Achtergrond

Joachim Staab is partner bij het advocatenkantoor Van Diepen Van der Kroef Advocaten in Amsterdam (www.vandiepen.com). Hij adviseert over Nederlands en Duits recht en procedeert met regelmaat in beide landen.

Opleiding en beroepskwalificaties:

Duitse advocaat sinds 2001

Nederlands Advocaat sinds 2006

Grotius Transportrecht

Voornaamste aandachtsgebieden van de praktijk

Duits en Nederlands handels- en distributierecht (koop, agentuur en distributie en franchiseovereenkomsten, algemene voorwaarden), Weens koopverdrag, internationaal privaatrecht, vervoer- en logistiekrecht, procesrecht

 

Ute Acker, advocaat & Rechtsanwältin, Helex Advocaten & Rechtsanwälte

Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht, Logistiek & Transport, Agentuur & Distributie

Dr. Wiebke Bonnet-Vogler, advocaat & Rechtsanwalt, Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Agentuur & Distributie

M.M.J. Severiens LL.M., advocaat, Damsté advocaten - notarissen

Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht en Insolventierecht

Hans Mathijsen, advocaat & Rechtsanwalt, Willems Advocaten & Rechtsanwälte

Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht

Opleiding

Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden, kandidaats Civielrecht alsook Staatkundige- en Politieke wetenschappen, doctoraalscriptie over “Aansprakelijkheid bij onderhandelingen”; Duitse Anwalt Akademie

Professionele kwalificaties

Advocaat te Amsterdam, Rechtsanwalt te Düsseldorf, arbiter, curator, executeur-testamentair, vereffenaar, (vm.) Officier van Justitie en thans, als reserveofficier (Luitenant-kolonel) militair lid kamer bij de Mobiele Rechtbank. 

Professionele ervaring

Oplossingsgerichte advisering, met de juiste proceservaring op de achtergrond; leidinggevend in toezichtsorganen (ook beursgenoteerd).

Expertise

Ondernemings- en (internationaal) handelsrecht, verbintenissenrecht, insolventie-, vennootschaps-, auteurs- en erfrecht

Dr. York Strothmann, Rechtsanwalt, Meilicke Hoffmann & Partner Rechtsanwälte Steuerberater;

Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht, M & A recht, Bankrecht

Vita

Opgegroeid in Nederland, studie Rechtswetenschappen aan de universiteit van Bonn, advocaat sinds 1984.

Gespecialiseerd in

handelsrecht vennootschapsrecht met het zwaartepunt op Duits-Nederlandse rechtsverhoudingen, fusies en overnames, herstructureringen en faillissementen.

Ervaring met arbitrage

betrokken bij meer dan 100 arbitrageprocedures (ad-hoc, DIS, NAI, ICC, DNHK) waarvan in meer dan 50 gevallen als arbiter of als voorzitter van het scheidsgerecht.

Robert Kütemann, advocaat, Ekelmans & Meijer Advocaten

Daan Spoormans, advocaat, Ekelmans & Meijer Advocaten;

Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht, contractenrecht, Weens Koopverdrag


Opleiding en professionele kwalificaties

Nederlands recht (specialisatie privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen, 2007.

Postacademische specialisatieopleiding ‘Nationaal en Internationaal Contracteren’ aan de Grotius Academie, 2012, cum laude.

Advocaat sinds 2008.


Professionele ervaring

Sinds 2008 advocaat bij Ekelmans & Meijer Advocaten in Den Haag. Vertegenwoordigt Nederlandse en Duitse bedrijven en verzekeraars in (internationale) gerechtelijke- en arbitrageprocedures. Vertegenwoordigt ook bestuurders die onbehoorlijk bestuur wordt verweten.


Expertise

Handels- en distributierecht (o.a. koop-, aannemings-, distributie- en agentuurovereenkomsten, algemene voorwaarden), Weens Koopverdrag, internationaal privaatrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, procesrecht.