Bouwsector

In 2020 behaalde de Duitse bouwsector een omzet van 143 miljard euro, een stijging van 5,9%. Op de lange termijn zullen vooral de gevolgen van corona, Brexit, aanhoudende tekorten aan geschoold personeel en diverse internationale handelsgeschillen zorgen voor onzekerheid in de Duitse bouwbranche.

De Duitse bouwsector © Peter de Kievith
Crane lifting a wall on a construction site in Rotterdam with a building in the background

De Duitse bouwsector groeide vóór corona negen jaar onafgebroken. Met name de woningbouw heeft de laatste jaren een opleving gekend als gevolg van de grote vraag naar nieuwe huizen. Op de lange termijn zal de bouwbranche zich echter niet kunnen loskoppelen van macro-economische ontwikkelingen. In het bijzonder de gevolgen van corona, Brexit en diverse internationale handelsgeschillen zorgen voor onzekerheid. Als de economie haar investeringen uitstelt, zal dit ook gevolgen hebben voor de investeringen in de Duitse bouwsector. Ook het toenemende gebrek aan gekwalificeerd personeel vormt een probleem.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

Door de grote vraag naar nieuwbouwwoningen en een tekort aan geschoolde werknemers liggen er veel kansen voor Nederlandse ondernemers uit de bouwsector. Nederlandse bouwbedrijven worden in Duitsland bijzonder gewaardeerd om hun innovatieve en procesmatige werkwijze.

Voor een succesvolle marktbetreding is kennis van de lokale wet- en regelgeving (Bauordnung) van groot belang, aangezien deze in Duitsland van deelstaat tot deelstaat kunnen verschillen. Een lokale partner of vertegenwoordiger is daarom van grote waarde voor Nederlandse bedrijven en vaak de enige manier om succesvol in Duitsland te zijn. Vooral in de woningbouw zijn veel mkb-bedrijven actief. Hier kunnen samenwerkingen met innovatieve Nederlandse bedrijven een goede aanvulling zijn voor Duitse bedrijven.

Marktontwikkeling

De omzet in 2021 in de bouwsector is in de periode april-september met 3,5% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2020. In 2020 behaalde de Duitse bouwsector een omzet van 143 miljard euro, een nominale stijging van 5,9% ten opzichte van 2019. Vanuit de gehele sector is er bijgedragen aan de goede omzet. De meest dynamische ontwikkeling deed zich voor in de woningbouw, die 10,5% procent boven het niveau van het voorgaande jaar lag. De bouw voor publieke doeleinden steeg met 6,2% en de utiliteitsbouw met 1,2%.

Als gevolg van de coronacrisis wordt in de gehele bouwsector – met als enige uitzondering de woningbouwsector – een omzetdaling verwacht. De enige uitzondering is de woningbouw. Vanwege de hoge vraag naar woningen en de gunstige financiële omstandigheden wordt een stijging van 3% verwacht. Voor 2021 verwacht de voornaamste branchevereniging, ZDB, dat de omzet in de bouwsector op hetzelfde niveau zal liggen als in 2020.

Woningmarkt

Op de woningbouwsector heeft Corona geen grote invloed gehad. Volgens de branchevereniging ZDB bedroeg de omzet in de woningbouw in 2020 ruim 54 miljard euro - 10,5% meer dan in het voorgaande jaar. Het aantal nieuwe woningen dat in 2020 in Duitsland werd gebouwd, wordt geschat op 300.000.

De vooruitzichten voor 2021 blijven over het algemeen gunstig. Verwacht wordt dat de omzet in de Duitse woningbouwsector met 3% zal stijgen en dat ca. 300.000 nieuwe woningen zullen worden gebouwd.

Utiliteitsbouw

De lockdown heeft grote gevolgen gehad voor vele sectoren van de economie. Ook de utiliteitsbouw is getroffen door de pandemie. Parallel met de lockdown zijn de bouwvergunningen voor commerciële gebouwen in de maanden maart-mei aanzienlijk gedaald.

De omzet is in 2020 met ca. 49,8 miljard euro nog iets (1,2%) hoger dan het voorgaande jaar. Verwacht wordt dat de totale omzet in de utiliteitsbouw in 2021 met ongeveer 2% zal dalen ten opzichte van 2020 zal dalen tot 48,8 miljard euro.

Infrastructuur & Civiele Techniek

De Duitse overheid investeert volop in de infrastructuur. Tot 2030 is er een budget van 265 miljard euro beschikbaar voor de vernieuwing van wegen, bruggen en ondergrondse leidingen. In Duitsland zijn deelstaten en gemeenten verantwoordelijk voor deze infrastructurele renovatie. Zij moeten de bouwwerkzaamheden voorbereiden en laten uitvoeren. Door de dringende behoefte aan renovatie hebben veel deelstaten moeite om voldoende arbeidskrachten en ingenieurs te vinden om de projecten te realiseren. (Zie uitgebreide informatie onder Infrastructuur)

In 2020 werd in de overheidsbouw een omzet van 38,9 miljard euro geboekt. Dit komt neer op een stijging van 6,2%, maar zal tegen 2021 omslaan in een daling van 1,5%. Verwacht wordt dat het omzetvolume in deze sector in 2021 38,3 miljard euro zal bedragen.

Stand: december 2021

08
APR
14:30
Landschaftspark Duisburg Nord
Vacaturebank
Branche: Mobiliteit, Transport & Logistiek
Branche: Industrie
Branche: Bouw & Infrastructuur
Young Professionals
Top Event
Top

Op maandag 8 april vond de tweede editie van de HollandTag plaats. Ruim 300 ondernemers uit de industrie, handel en dienstensector kwamen naar het indrukwekkende Landschaftspark Duisburg-Nord om zich te oriënteren op de Nederlandse markt. "De hoge bezoekersfrequentie toont aan dat wij terecht verwachten dat 2019 ook voor de Duits-Nederlandse economische betrekkingen een zeer goed jaar wordt", aldus Werner Schaurte-Küppers, voorzitter van DNHK.

25
SEP
13:30
Branche: Bouw & Infrastructuur
Branche: Industrie
Industrie & hightech
Netwerkevenement
DNHK in Bedrijf
Top Event
Top

2019

04
NOV
13:00
RAI Amsterdam (Messe Amsterdam)
Matchmaking
Beurs
Branche: Bouw & Infrastructuur
Branche: Bouw
Energie
Top Event
Top

Op donderdag 4 november 2021 bracht een Duitse delegatie uit de bouw een bezoek aan Amsterdam. De uitwisseling met Nederlandse branche experts en de thema's circulariteit, energie-efficiëntie en duurzaamheid stonden centraal in het programma van de dag. Een vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam informeerde de ondernemers over de duurzaamheidsdoelstellingen en actuele projecten in de metropool. Tijdens de aansluitende rondleiding door Amsterdam Support konden de deelnemers de vernieuwing van de stadswijk ter plaatse meemaken. 

Pagina 1 van 3

Evenementenverslagen

2024-06-04
Branche: Bouw & Infrastructuur
Beurs

CastForge

2024-03-13
Branche: Mobiliteit, Transport & Logistiek
Branche: Bouw & Infrastructuur
Events
Netwerkevenement

Cross-Border Event Smart City & Smart Mobility

2023-11-07
Branche: Bouw & Infrastructuur
Beurs

Smart Country Convention

2023-02-09
Branche: Bouw
Branche: Bouw & Infrastructuur
Branche: Energie
Event
Matchmaking
Netwerkevenement

Duits-Nederlandse ochtendimpuls: Circulair bouwen

2022-09-13
Branche: Bouw
Branche: Bouw & Infrastructuur
Netwerkevenement

Duits-Nederlands netwerk event stedenbouw