Gezondheidssector en medische technologie

© 4X-image

Duitsland is de grootste binnenmarkt voor medische producten in Europa en blijft volgens de ondernemersorganisatie BVMed (Bundesverband Medizintechnologie) ook in de toekomst een groeimarkt. Met een bruto-waardetoevoeging van circa 370 miljard euro bereikt de Duitse zorgsector bijna het niveau van het complete bruto-binnenlands product van Oostenrijk. De grootte van de markt heeft er ook aan bijgedragen, dat succesvolle ondernemers in de medische technologie konden door ontwikkelen. De markt voor medisch technologie bereikte 2019 een bruto-waardetoevoeging van ruim 33,4 miljard euro.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

De Duitse vraag naar dienstverleningen in de gezondheidszorg biedt ook Nederlandse producenten goede randvoorwaarden voor export. Het landschap van innovatieve MKB-ondernemingen biedt tegelijk goede mogelijkheden voor strategisch partnerschap voor zowel verkoop als gezamenlijke R&D en productontwikkeling. Aan de andere kant is de Duitse markt voor medische technologie ook als leverancier voor Nederlandse zorginstellingen interessant. Naast de dichtheid aan producenten en hoge productkwaliteit leidt de grote binnenmarkt met zijn sterke inkooporganisaties bij veel medische producten tot een gunstigere prijsstelling.

Marktontwikkeling

Volgens de verwachtingen van het BVMed zal de vraag naar gezondheidsdienstverlening in Duitsland nog verder stijgen. Enerzijds op basis van demografische ontwikkelingen gepaard met nieuwe medische mogelijkheden, anderzijds vanwege het stijgende belang van gezondheid en levenskwaliteit. De Duitsers zijn steeds vaker bereid om voor preventie en behandeling meer te betalen.

In 2019 zette de gezondheidssector circa 370 miljard euro om. Dit betekent een aandeel van 12,1% van het bruto-binnenlandsproduct. In vergelijking met de totale markt laat de Duitse gezondheidssector bovengemiddelde groeicijfers zien. Sinds 2008 is de sector nominaal elk jaar gegroeid: gemiddeld 4,1% sterker dan de gehele Duitse economie.

In 2019 waren 7,6 miljoen mensen werkzaam in de Duitse zorgsector. Intussen werken in deze sector bijna evenveel mensen als in de gehele nijverheidssector – met een stijgende tendens. Bovendien zijn aan de gezondheidssector ongeveer 8,4%n(2019) van de complete Duitse exporten toe te schrijven – en dat terwijl de branche een groot deel van haar waardetoevoeging haalt uit het verrichten van dienstverleningen voor patiënten.

Medische techniek

De branche voor de medische techniek biedt in Duitsland werkgelegenheid aan meer dan 200.000 mensen. Naast de internationale concerns zoals Siemens Medical, Dräger Medical en Fresenius Medical Care is 93% van de werknemers in dienst bij ondernemingen met minder dan 250 medewerkers.

De totale omzet van de producerende bedrijven in de medische techniek steeg volgens de BVMed 2019 met 10,2% naar 33,4 miljard euro. De branche geldt als innovatief en heeft hele korte productcycli.

Gemiddeld investeren de onderzoekende MedTech-ondernemingen circa 9% van hun omzet in Research & Development. De producten vinden hun afnemers wereldwijd. De exportquote ligt om en nabij de 65%. Het ondernemerslandschap laat federale verschillen en ballingsgebieden in Baden-Württemberg, Beieren en Noordrijn-Westfalen zien.

Research & Development

De voorheen duidelijke grenzen ten opzichte van andere economische sectoren vervagen in de gezondheidssector – ondermeer als gevolg van de mogelijkheden van digitalisering. Het belang van succesvolle activiteiten op het gebied van Research & Development neemt dan ook toe in aangrenzende actiegebieden en economische sectoren. In de Duitse branche voor medische techniek bestaat er voor het midden- en kleinbedrijf een aanzienlijke behoefte aan risicokapitaal voor innovaties.

Digitalisering

De digitalisering maakt ook in de medische techniek geen halt. Speciale programma’s vervangen functionaliteiten van klassieke medische apparaten; de service wordt door zelfdiagnose van de apparaten tot aan de bestelling van vervangende onderdelen steeds sterker geautomatiseerd. Software-oplossingen winnen daarmee aan invloed. 3D-print heeft ook groeiende invloed op de concurrentie; dit maakt een zeer snelle en goedkopere productie in kleinste aantallen mogelijk.

Onderzoeks- en groeimarkten

De Duitse markt voor medische technologie biedt veel groeipotentieel. Te denken valt aan nanotechnologie, digitale ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie, het gebruik van ‘big data’, nieuwe vormen van diagnostiek en e-health. Zo zijn eind 2019 digitale gezondheidsapps (DiGAs) als "app op recept" opgenomen in de verzekerde zorg. In de gemoderniseerde wet voor zorg apps (DVPMG) van januari 2021 zijn nu ook apps ter ondersteuning van de verpleging en verzorging toegevoegd.

Stand: november 2021

21
APR
14:00
Online event
Branche: Lebensmittel
Branche: Bouw
Industrie & hightech
Branche: Health
Branche: Energie
Netwerkevenement
Top Event
Top

De 3e editie van de NiederlandeTag staat in het teken van innovatie en Duits-Nederlandse betrekkingen. Tijdens het evenement, dat op op 21 april 2021 wordt georganiseerd in samenwerking met de Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen, kunnen Duitse ondernemers zich oriënteren op de Nederlandse markt en in contact komen met potentiële Nederlandse zakenpartners.

21
SEP
10:00
Landesmesse Stuttgart
Beurs
Branche: Health
Top Event
Top

28
SEP
10:00
Online Event
Konferenz
Branche: IT
Matchmaking
Branche: Health
Top Event
Top

Twee landen, één uitdaging - zo kan het thema digitalisering in de gezondheidszorg in Duitsland en Nederland worden samengevat. Hoewel Nederland koploper is op dit gebied, komen er ook steeds meer innovatieve oplossingen uit Duitsland - en de vraag is groot in beide landen. Het “Cross-Border Event Digital Health” bracht daarom op 28 september ondernemers uit beide landen samen om met experts, opdrachtgevers en aanbieders van eHealth-oplossingen uit beide landen met elkaar in gesprek te laten gaan.

Pagina 1 van 2

Evenementenverslagen

2024-01-26
Branche: Health
Beurs

TheraPro

2023-09-27
Branche: Health
Events
Event

Roundtable over de gezondheidssector

2022-12-08
Branche: Health
Event
Save the date
Netwerkevenement

Rondetafelgesprek: kansen e-health en e-commerce in Duitsland

2022-10-11
Branche: Health
Duitslanddag
Netwerkevenement

Tips voor een gezonde marktentree in Duitsland

2021-10-01
Beurs
Branche: Health

TheraPro Kompakt (digitaal)