Infrastructuur

© Fotolia/thomaslerchphoto

De Duitse infrastructuurbranche heeft op zich goede vooruitzichten. In de komende 10 jaren moet er flink worden geïnvesteerd in de instandhouding en uitbreiding van wegen, bruggen, sporen, elektriciteits- en gasnetten. Ook de digitale infrastructuur krijgt een impuls door het overheidsvoornemen om het internetnetwerk te verbeteren. De gehele sector biedt veel kansen voor Nederlandse expertise en innovaties.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

Volgens Germany Trade & Invest (GTAI) liggen er momenteel weinig barrières voor een toetreding tot de Duitse bouwsector. Nederland staat bekend om zijn innovatieve infrastructuur. Nederlandse bedrijven kunnen een essentiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling (upscaling) van de Duitse infrastructuur. In Duitsland is er een grote vraag naar personeel en expertise om in vrij korte tijd de infrastructuur te moderniseren. De Nederlandse ondernemer kan slim op de Duitse situatie inspelen en hier zijn marktaandeel uitbreiden.

Marktontwikkeling

De verkeersbouw is de belangrijkste groeibranche in Duitsland. De verwachting is dat het personen- en vrachtverkeer tot 2030 met 10% toeneemt, waaronder het wegverkeer met 7%. Bijzonder sterk is de groeiverwachting voor het spoorverkeer (2030: 19%) en dan met name het goederentransport (38%). Het Bundeverkehrswegeplan 2030 (BVWP) is een belangrijk middel om de verkeersdoelen voor de komende 10 jaar te behalen. Het onderhoud van het bestaande verkeersnetwerk en de uitbreidings- en nieuwbouwprojecten voor verkeerswegen, spoorwegen en vaarwegen staan centraal. Het totale BVWP-budget omvat €269,6 miljard voor ongeveer 1.000 projecten.

Wegenbouw

Duitsland heeft een wegennet van meer dan 830.000 km - meer dan twee keer de afstand tussen de aarde en de maan. Tot 2030 gaat de Duitse overheid hier in totaal 132 miljard euro in investeren: 56 procent daarvan wordt geïnvesteerd in onderhoud.

De verantwoordelijkheden zijn in Duitsland verdeeld vanwege het federale systeem: Wegen en fietspaden binnen een stad vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten, voor landwegen tussen steden is de desbetreffende deelstaat verantwoordelijk en voor autosnelwegen en federale wegen ligt de verantwoordelijkheid bij de federale overheid.

Alleen al de federale overheid zal dit jaar 7,86 miljard euro investeren in het onderhoud en de aanleg van autosnelwegen en federale snelwegen. In de komende drie jaar is dit in totaal 24,7 miljard euro.

Bruggenbouw

In Duitsland vallen ongeveer 39.000 bruggen onder de bevoegdheid van de federale regering. Sommigen van hen hebben een grote behoefte aan modernisering. Tot 2030 wil het Federaal Ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur (BMVI) ongeveer 9,3 miljard euro investeren, om oudere bruggen met een hoge prioriteit geschikt te maken voor de huidige en toekomstige verkeersbelasting.

Spoorverkeer

Het Duitse spoorwegnet is 33.500 km lang en is een van de meest gebruikte in Europa. Alleen al dit jaar investeert de Deutsche Bahn in totaal 12,2 miljard euro in het netwerk en de stations. Dit betekent concreet dat ongeveer 1.800 kilometer spoor, meer dan 160 bruggen en meer dan 1.900 wissels worden vernieuwd en 800 stations worden gemoderniseerd. Tot 2030 zullen de Bondsregering en de Deutsche Bahn tot 2029 in totaal 86 miljard euro investeren in het spoorverkeer.

Digitale infrastructuur

De Duitse digitale infrastructuur is dringend toe aan innovatie. Volgens de EU ranking Digital Economy and Society Index (DESI) 2019 staat Duitsland op plaats 15 wat betreft de uitbreiding van het breedbanddekking. De Duitse regering heeft een aantal doelen gesteld op het gebied van digitalisering en uitbreiding van het netwerk. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat in 2025 alle huishoudens en ondernemingen een internetsnelheid hebben van minstens 1 GB/s.

 

Stand: juli 2020

08
APR
14:30
Landschaftspark Duisburg Nord
Vacaturebank
Branche: Mobiliteit, Transport & Logistiek
Branche: Industrie
Branche: Bouw & Infrastructuur
Young Professionals
Top Event
Top

Op maandag 8 april vond de tweede editie van de HollandTag plaats. Ruim 300 ondernemers uit de industrie, handel en dienstensector kwamen naar het indrukwekkende Landschaftspark Duisburg-Nord om zich te oriënteren op de Nederlandse markt. "De hoge bezoekersfrequentie toont aan dat wij terecht verwachten dat 2019 ook voor de Duits-Nederlandse economische betrekkingen een zeer goed jaar wordt", aldus Werner Schaurte-Küppers, voorzitter van DNHK.

25
SEP
13:30
Branche: Bouw & Infrastructuur
Branche: Industrie
Industrie & hightech
Netwerkevenement
DNHK in Bedrijf
Top Event
Top

2019

04
NOV
13:00
RAI Amsterdam (Messe Amsterdam)
Matchmaking
Beurs
Branche: Bouw & Infrastructuur
Branche: Bouw
Energie
Top Event
Top

Op donderdag 4 november 2021 bracht een Duitse delegatie uit de bouw een bezoek aan Amsterdam. De uitwisseling met Nederlandse branche experts en de thema's circulariteit, energie-efficiëntie en duurzaamheid stonden centraal in het programma van de dag. Een vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam informeerde de ondernemers over de duurzaamheidsdoelstellingen en actuele projecten in de metropool. Tijdens de aansluitende rondleiding door Amsterdam Support konden de deelnemers de vernieuwing van de stadswijk ter plaatse meemaken. 

Pagina 1 van 3

Evenementenverslagen

2024-06-04
Branche: Bouw & Infrastructuur
Beurs

CastForge

2024-03-13
Branche: Mobiliteit, Transport & Logistiek
Branche: Bouw & Infrastructuur
Events
Netwerkevenement

Cross-Border Event Smart City & Smart Mobility

2023-11-07
Branche: Bouw & Infrastructuur
Beurs

Smart Country Convention

2023-02-09
Branche: Bouw
Branche: Bouw & Infrastructuur
Branche: Energie
Event
Matchmaking
Netwerkevenement

Duits-Nederlandse ochtendimpuls: Circulair bouwen

2022-09-13
Branche: Bouw
Branche: Bouw & Infrastructuur
Netwerkevenement

Duits-Nederlands netwerk event stedenbouw