Transport en logistiek

industrial port with containers

Transport en logistiek hebben voor Duitsland een brede betekenis: de sturing van waren- en informatiestromen, goederentransport en goederenopslag hebben een cruciale rol binnen de dynamiek van de gehele economie. De helft van de logistieke dienstverlening is zichtbaar (concrete verplaatsingen); de andere helft heeft betrekking op planning, sturing en optimalisatie binnen bedrijven. In Europa onderscheiden Duitse logistieke dienstverleners zich al jarenlang en vormen zij met bedrijven uit Nederland en België de klassieke top-drie, zowel in omvang als in kwaliteit.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

De nabijheid van de Duitse markt – zowel B2B als B2C – biedt ook in komende jaren goede kansen voor Nederlandse logistieke ondernemers. De reeds bestaande handelscontacten tussen de Nederlandse zeehavens en Duitse binnenhavens en terminals bieden ruimte voor nauwere samenwerking. Nederlandse ondernemers zien bovendien kansen en fysieke ruimte bij de bouw van distributiecentra (vooral langs de as Venlo-Keulen-Mannheim). Ook logistieke software-experts kunnen hun diensten versterkt aanbieden aan Duitse logistieke ondernemingen.

Marktontwikkeling

De transport- en logistieke branche levert al decennialang een belangrijke bijdrage aan de kracht en groei van de Duits-Nederlandse handelsbetrekkingen. Na de automobielbranche en de handel is de logistiek in Duitsland de grootste economische sector, met meer dan 60.000 bedrijven, rium 3,2 miljoen werkenden en een branche-omzet van circa € 279 miljard (2019). Hiermee heeft Duitsland binnen Europa een marktaandeel van ongeveer 25%.

Vanwege de coronacrisis kunnen er momenteel geen betrouwbare prognoses worden uitgebracht over de verwachte marktontwikkeling in 2020. 

Wegvervoer

Ook bij het beroepsgoederenvervoer over de weg vanuit Nederland naar het buitenland is Duitsland als bestemmingsland dominant (ruim 48%). De sterke marktpositie van Nederland als doorvoerland naar Duitsland blijkt ook uit de eerste plaats op de ranglijst van geloste goederen: Het vervoer vanuit Nederland bedraagt 26% van alle geloste goederen en vormt samen met het vervoer uit Polen ongeveer de helft van alle geloste goederen. Nederlandse transporteurs rijden binnen Duitsland vooral in de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Rijnland-Palts en Baden-Württemberg.

Binnenvaart

Na het spoor is de binnenvaart de nummer drie in de Duitse logistieke mix. In 2019 werd er meer dan 205 miljoen ton goederen vervoerd. Na de Nederlandse binnenvaart vormt de Duitse binnenvaart de grootste binnen Europa. De sector is echter kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Zo veroorzaakte de recordzomer van 2018 bijvoorbeeld een laag waterpeil op de belangrijkste binnenwateren en vestigde een negatief record voor de industrie: het volume van de vervoerde goederen daalde met meer dan 11 procent tot 198 miljoen ton - het laagste niveau in 53 jaar. Sinds 1966 heeft de Duitse binnenvaart altijd meer dan 200 miljoen ton goederen vervoerd.

Luchtvrachtvervoer

Al zes jaar stijgt de vraag naar luchtvrachtvervoer voortdurend. In 2019 werd er ruim 4,8 miljoen ton goederen via het luchtruim vervoerd. Daarmee is het volume goederen sinds 2012 met bijna 12 procent gestegen. De belangrijkste Duitse hub is Frankfurt am Main Airport, die in 2019 met meer dan 2 miljoen ton het grootste vrachtvolume van alle Europese luchthavens had.

Stand: juli 2020

No news found.

Evenementenverslagen

2024-04-24
Branche: Mobiliteit, Transport & Logistiek
Beurs

BUS2BUS

2024-03-13
Branche: Mobiliteit, Transport & Logistiek
Branche: Bouw & Infrastructuur
Events
Netwerkevenement

Cross-Border Event Smart City & Smart Mobility

2024-03-05
Branche: Mobiliteit, Transport & Logistiek
Beurs

ITB - Internationale Tourismusbörse

2023-11-30
Branche: Mobiliteit, Transport & Logistiek
Beurs

Boot & Fun Berlin

2023-09-28
Branche: Mobiliteit, Transport & Logistiek
Konferenz
Netwerkevenement

Düsseldorf airport