De Duitse taal in Nederland

De positie van Duits als schoolvak loopt ernstig gevaar. Sinds Engels verplicht is geworden, verdwijnt de taal uit steeds meer opleidingen in het MBO. Minister Bussemaker moet ingrijpen, stellen elf burgemeester van grote grenssteden als Groningen, Maastricht, Enschede en Nijmegen in een brandbrief. Zij krijgen steun van de Actiegroep Duits.

Actiegroep Duits

Met een gezamenlijke Actiegroep Duits slaan vijf belangrijke spelers de handen ineen om de terugloop van de Duitse taalbeheersing in Nederland te stoppen. Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK), het Goethe-Institut Nederland, Nuffic en de Duitse Ambassade in Den Haag waarschuwen gezamenlijk voor de gevolgen die een verarming van de taalkennis met zich meebrengt. “Naast het culturele verlies dreigen er ook economische consequenties als het ons niet lukt om scholieren sterker voor de Duitse taal te interesseren”, zegt Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut. “Het doel van deze actiegroep is om scholieren in Nederland weer enthousiast te maken voor de Duitse taal, zodat ze bewust de keuze voor het vak Duits maken en het geen sluitpost in hun vakkenpakket is.”

Naar de Actiegroep Duits

Het belang van de Duitse taal

Met ongeveer 105 miljoen moedertaalsprekers is het Duits de grootste taal in de Europese Unie en na het Russisch de grootste taal in Europa. Ook in Nederland wordt het Duits door velen als tweede of derde (na het Engels) taal gesproken, en wordt het op middelbare scholen onderwezen.

Duitsland is met verre afstand de meest belangrijke handelspartner van Nederland. In 2017 bedroeg het handelsvolume tussen beide landen rond 177,3 miljard euro. Meer dan 5500 Nederlandse dochterondernemingen zijn in Duitsland actief. Er bestaat een nauwe verwovenheid tussen de twee economieën.

Column "Duits? Hoeven we niet te kennen, hebben we nooit gehad"

Duits leren

Om Duits te leren kunt u bij de volgende aanbieders terecht: