Export naar Duitsland: 5 belangrijke vragen

Hoewel Nederland een lange handelstraditie met Duitsland kent, blijft een goede voorbereiding essentieel voor het succesvol exporteren van goederen naar Duitsland. Duitsland geldt al sinds oudsher als belangrijkste handelspartner van Nederland. De stabiele economie en de grootte van de afzetmarkt maken het land zeer aantrekkelijk voor Nederlandse exporteurs. Wilt u de instap maken in de Duitse markt, dan raden wij u aan volgende vragen te beantwoorden.

Wanneer is de stap naar het buitenland de moeite waard?

In het algemeen dient u, voordat u de stap naar het buitenland maakt, zich af te vragen of de activiteit het risico waard is. Dit is het geval wanneer:

  • Het marktpotentieel van uw product in Duitsland gelijk of groter is dan in Nederland.
  • De nationale markt niet meer de vereiste omzet kan waarborgen.
  • U risico's wilt verminderen door middel van spreiding over verschillende markten.
  • Klanten uw producten op meerdere markten, zoals Duitsland, nodig hebben.

Is Duitsland de juiste markt voor u?

Duitsland biedt als afzetmarkt voor veel Nederlandse ondernemingen een goede basis. Met meer dan 80 miljoen inwoners verschaft Duitsland een breed spectrum aan consumenten. De koopkracht is groot en het risico van de activiteit betrekkelijk laag. Daarnaast zijn de kosten van het engagement in vergelijking met activiteiten in andere landen laag. Op de middellange termijn zal echter in Duitsland, evenals in Nederland, de demografische ontwikkeling een negatief effect hebben.
Doorgaans wordt aanbevolen een primaire marktanalyse uit te voeren om zo de markt voor uw product te onderzoeken. Ook al is een product in Nederland succesvol, biedt dit niet automatisch garantie voor succes op de Duitse markt. De DNHK kan dergelijke marktonderzoeken voor u uitvoeren.

Is een vertegenwoordiger of eigen verkoop beter?

Wij adviseren u graag over de vraag welke vorm van marktpresentie in Duitsland succesvol tot stand gebracht kan worden. Daarnaast neemt de DNHK ook graag de zoektocht naar handelsvertegenwoordigers en importeurs voor haar rekening.

Moet ik een dochteronderneming starten?

In Duitsland zijn meer dan 5.500 Nederlandse dochterondernemingen actief. Deze ondernemingen vallen onder de Duitse boekhoudings- en belastingplicht. Voordelen hiervan zijn dat door de eigen kapitaalstructuur de toegang tot middelen vereenvoudigd wordt, vertrouwen gewekt wordt bij klanten en, indien nodig, risico's geminimaliseerd kunnen worden door een beperking van de aansprakelijkheid.
Of het starten van een eigen dochteronderneming de moeite waard is en welke juridische vorm het meest geschikt is bij een dergelijke onderneming wordt per geval bepaald. Wij raden u aan om u in het bijzonder te informeren over de rechtsvorm van de Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Informatie hierover kunt u vinden in onze Nederlandse brochure of u kunt contact opnemen met onze juridische afdeling. Bij het opstarten van een onderneming en het beantwoorden van alle daarbij behorende juridische en fiscale vraagstukken staat de DNHK u graag bij.

Hoe moet het marketingconcept eruit zien?

Nadat u de marketingstrategie bepaald heeft, dient u zich af te vragen hoe u het product op de Duitse markt wilt brengen.
De DNHK beschikt over een uitgebreid netwerk en ervaren partners en is hierdoor in staat u te voorzien van de juiste relaties. Voor het verkrijgen van contacten van PR-bureau's en verdere relevante informatie kunt u bij ons terecht.