DNHK Young Professionals lidmaatschap cadeau

Het Young Professionals netwerk van de DNHK biedt jonge talenten de kans om zich verder te ontwikkelen en een internationaal netwerk op te bouwen. Wilt u uw talentvolle medewerkers motiveren om het Duits-Nederlandse netwerk te vergroten? Geef dan een lidmaatschap cadeau!

DNHK Young Professionals lidmaatschap cadeau

DNHK Young Professionals lidmaatschap aanvragen
Gegevens van het bedrijf (schenker)

Toestemmingsverklaring*

Gegevens nieuwe DNHK Young Professional

Toestemmingsverklaring*

Vrijwillige gegevens
Verzenden

Statuten*

Privacy
De DNHK gebruikt uw persoonsgegevens voor de registratie van uw lidmaatschap in de DNHK Ledendatabase. Het lidmaatschap geeft rechten op gebied van Netwerk, publiciteit en vakkennis. DNHK gebruikt de contactgegevens (Contactpersoon, E-Mail) voor de uitvoering van deze diensten. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken verwijzen wij naar ons privacy statement (www.dnhk.org/nl/privacyverklaring). U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke informatie te laten verwijderen of aanpassen. Als u van mening bent dat informatie die we van u hebben onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat ons dat weten via deze link. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving(AVG) ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt hiervoor contact opnemen met de AP.