FAQ

Lees hieronder de antwoorden op de meest voorkomende vragen van bedrijven over o.a. de Duitse markt, juridische aspecten bij zakendoen in Duitsland en belastingen in het buurland. Daarnaast vindt u informatie over hoe de DNHK u praktisch kan ondersteunen bij zakendoen met de Oosterburen.

De Duitse markt

Hoe kom ik met relevante zakenpartners in contact?

De beste en meest eenvoudige manier om nieuwe zakenrelaties op te doen, is om lid te worden van een netwerkorganisatie. Bijvoorbeeld organisaties zoals FME en VNO-NCW, bieden veel netwerkmogelijkheden. Dat geldt ook voor de DNHK. Wij bieden daarnaast veel netwerkevenementen en matchmaking en branchespecifieke events. Lees meer over de voordelen van ons lidmaatschap.

Ik wil mijn producten op de Duitse markt aanbieden. Hoe pak ik dat aan?

Het is belangrijk om eerst de markt te verkennen. De Duitse doelgroep is namelijk niet dezelfde als de Nederlandse. Op onze pagina 'marktinformatie' leest u meer over de Duitse markt.

Stelt de DNHK adressenlijsten ter beschikking?

Dit kunnen wij alleen aanbieden in een uitgebreider adviestraject. Op onze pagina 'marktbewerking' leest u hoe wij u hierbij kunnen ondersteunen.

Bedrijfsoprichting in Duitsland

1. Is het mogelijk een bedrijf bij het Duitse Gewerberegister in te schrijven op basis van een postbusadres?

Nee, dat is niet mogelijk. De inschrijving kan alleen plaatsvinden op basis van een zogenaamde ladungsfähige Adresse. Dat is een zakelijk of privé-adres, waarop een bedrijf of een persoon daadwerkelijk bereikbaar is. Neem voor meer informatie over bedrijfsoprichting contact op met onze jurist Sonja van Sloten.

Duits personeel

1. Hoe vind ik kandidaten in Duitsland?

Duitse kandidaten zijn meestal goed te vinden via sociale netwerken. Echter, door de zeer krappe arbeidsmarkt is de juiste aanpak essentieel. Je kunt hiervoor terecht bij de recruitmentspecialisten van DNHK.

2. Kan ik aan een werknemer in Duitsland een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht aanbieden?

Ja, dat kan. Vanuit werkgeversperspectief is dat echter niet handig. De werkgever zal namelijk desondanks de Duitse regelgeving in acht moeten nemen.

3. Wat verwachten Duitse sollicitanten van een Nederlandse werkgever?

Korte reactietijden en professionele communicatie met kandidaten zijn cruciaal voor een succesvolle werving. Voor Duitse kandidaten is het bovendien belangrijk dat de Nederlandse werkgever vanaf het begin op de hoogte is van de Duitse gebruiken. Dit zorgt voor soepele contractonderhandelingen.

4. Zijn de salarissen tussen Duitsland en Nederland vergelijkbaar?

De salariskloof is binnen Duitsland groter dan in Nederland. Er zijn ook grote verschillen tussen de afzonderlijke sectoren. Verder moet er ook rekening worden gehouden met cao's.

5. Spreken Duitse werknemers goed Nederlands?

Veel Duitsers spreken goed Engels maar meestal geen Nederlands. In het grensgebied beschikken sommige Duitsers over een basiskennis Nederlands.

Verpakkingsrecycling in Duitsland

Wie is een Erstinverkehrbringer?

Erstinverkehrbringer is de onderneming die een verpakking als eerste op de Duitse markt brengt. Volgens de Duitse verpakkingswet, wordt deze verplicht de verpakking terug te nemen en te recyclen. Hoe een ondernemer dit doet leest u op onze pagina over de 'VerpackG'.

Welke verpakkingen moet ik volgens de Duitse verpakkingswet aanmelden?

De verpakkingswet geldt voor iedereen die verpakkingen, electronica en batterijen in Duitsland in omloop brengt. Lees op onze pagina over de drie Duitse recyclingwetten: de VerpakcG, de ElektroG en de BattG.

Wat is een duaal systeem?

Een duaal systeem neemt de verantwoordelijk van bedrijven over, om de verpakkingen terug te nemen en te recyclen. Door een contract met een duaal systeem af te sluiten, wordt de ondernemer ontheven van zijn terugnameplicht. Lees er meer over op onze pagina over de verpakkingswet.

De Duitse toeleveringsketenwet (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)

Voor wie geldt de Duitse toeleveringsketenwet?

De wet is van toepassing op alle ondernemingen in Duitsland die o.a.:

  • minimaal 3000 medewerkers in dienst hebben (vanaf 2024 minimaal 1000 medewerkers);
  • het hoofdkantoor of filiaal in Duitsland hebben; of
  • een groot aandeel externe merken verkopen, zoals warenhuizen.

Wat is het doel van de Duitse toeleveringsketenwet?

De wet moet zorgen voor eerlijke handel in de gehele keten. Daarnaast krijgen bedrijven beter inzicht in waar logistieke risico’s liggen. Als er bijvoorbeeld structurele problemen zijn in bepaalde regio’s, is het snel zichtbaar of deze tot verhoogde risico’s leiden en kan de manager daarop anticiperen.

Duitse Beurzen

Kan ik subsidie krijgen voor mijn beursdeelname in Duitsland?

Ja, u kunt subisdie krijgen voor beursdeelname in Duitsland. Dat geldt voor zowel individuele beursdeelname of deelname van mkb-bedrijven aan handelsmissies of een collectieve beursdeelname. Lees er meer over op onze beurzenpagina.

Welke beurzen zijn er in Duitsland?

Duitsland is een echt beurzenland en de wereldwijde nummer 1 onder beurslocaties, vooral op gebied van architectuur, logistiek en techniek. Jaarlijks vinden in Duitsland 160-180 beurzen plaats die samen zo'n 180.000 exposanten en tien mijoen bezoekers trekken. Lees meer op onze beurzenpagina.

Welke beurzen vertegenwoordigd de DNHK?

De DNHK is officële vertegenwoordiger van de beursorganisatoren Messe Berlin en Mess Stuttgart. Lees meer op onze beurzenpagina.

Het DNHK-netwerk

Hoeveel leden telt het DNHK-Netwerk?

De Duits-Nederlandse Handelskamer heeft meer dan 1.500 leden. Daarmee is de DNHK de grootste Duits-Nederlandse netwerkorganisatie.

Waar komen de meeste leden vandaan en uit welke branche?

Onze leden komen uit Duitsland, Nederland en voor een klein deel ook uit omringende landen. In onze ledendatabank kunt u zien welke bedrijven bij ons lid zijn en in welke branche ze actief zijn.

Het verhaal achter de DNHK

Wanneer is de Duits-Nederlands Handelskamer opgericht?

De Duits-Nederlandse Handelskamer is in 1905 opgericht. Lees hier meer over de geschiedenis van de DNHK.

Wat is het verschil tussen de DNHK en de KvK?

De Nederlandse Kamer van Koophandel is de plek waar bedrijven en organisaties zich moeten registreren en wijzigingen kunnen doorvoeren. Elk Nederlands bedrijf staat daardoor geregistreerd bij de KvK. De Duits-Nederlandse Handelskamer is een vereniging die Duitse en Nederlandse ondernemers adviseert bij het zakendoen in het buitenland en ze met elkaar in contact brengt.

Voor wie is de DNHK actief?

De DNHK ondersteunt bedrijven bij hun grensoverschrijdende activiteiten, maar werkt ook samen met organisaties voor bedrijfsontwikkeling, overheden en gemeenten. Hier vindt u een overzicht van onze diensten.

Vindt u het antwoord op uw vraag niet op deze pagina?
Uiteraard adviseren wij u graag persoonlijk. Klik hier voor een overzicht van uw contactpersonen.