Industrie

Digitalisering verandert de wereld in een steeds sneller tempo. Dat geldt ook voor de digitale industrie in Duitsland en Nederland.

Kunstmatige intelligentie, machinaal leren en kwantumcomputers zijn al realiteit. Als Duitsland en Nederland als industrielanden wereldleiders willen blijven en hun concurrentiepositie ten opzichte van andere landen willen behouden, is de digitalisatie van de economie van essentieel belang. Om Industrie 4.0 verder te stimuleren is digitalisering een focusthema van de Duits-Nederlandse Handelskamer.


De industrie van de toekomst

Smart Industry (een industrie waarin mensen, machines en producten op intelligente wijze in netwerken zijn verbonden) helpt de bedrijfs- en productieprocessen te optimaliseren en de kosten te verlagen. Zowel Duitsland als Nederland zijn toekomstgericht en kunnen gezamenlijk innovaties op het gebied van Smart Industry bevorderen. In deze sector liggen veel kansen en mogelijkheden voor samenwerking tussen Duitse en Nederlandse bedrijven.

Contact

Hartmut Rosowski

Strategische samenwerkingen/ Manager vertegenwoordiging Düsseldorf