Politik

Het effect van de Nederlandse verkiezingen op Duitsland

23/11/2023

 "Als geen ander land staat Nederland voor een open economie, stabiliteit, innovatie en samenwerking”, aldus Günter Gülker, directeur van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK). “Voor Duitsland staat Nederland op plaats drie wereldwijd als belangrijkste handelspartner, na China en de VS. Een mogelijke nexit, zoals verwoord in het PVV-verkiezingsprogramma, zou vanuit sociaaleconomisch perspectief dan ook niet alleen voor Nederland desastreus zijn.” 

Europa heeft baat bij een internationaal georiënteerd en open Nederland 

Volgens de DNHK-directeur is Nederland onmisbaar om Europa’s concurrentiepositie ten opzichte van de VS en China sterk te houden. “Maar ook andere grote en complexe uitdagingen van deze tijd, zoals migratie, de energietransitie en klimaatverandering kunnen de individuele EU-landen niet alleen oplossen.”  

Een bedrijfsvriendelijk beleid, openheid en een innovatieve geest - het zijn allemaal vestigingsfactoren die Nederland tot een aantrekkingspool voor bedrijven binnen de EU hebben gemaakt en tot de bakermat van wereldspelers en hightechbedrijven zoals ASML. 

Voor Nederlands concurrentievermogen is het dan ook van groot belang om het ondernemersklimaat sterk te houden, open te staan voor goed opgeleide arbeidsmigranten en om samen met het bedrijfsleven te werken aan een sterk, inclusief, duurzaam en betrouwbaar land. Ook Duitse ondernemers hebben belang aan een stabiel en toekomstgericht ondernemersklimaat in Nederland.   

De DNHK gaat uit van een voortzetting van de de vruchtbare en nauwe samenwerking tussen beide landen en dat ze, als medeoprichters van de Europese Unie, hierin een leidende rol blijven spelen. “Zowel op binationaal als op Europees niveau is het belangrijk dat Duitsland en Nederland samenwerken en oplossingen vinden voor de complexe uitdagingen van deze tijd."