Economisch nieuws

Het oerwoud aan quarantaineregels

12/11/2020

De coronapandemie lijkt nog niet ten einde. Na een relatief rustige zomer is de tweede coronagolf met alle gevolgen en verscherpte maatregelen in volle gang. Duitsland en Nederland hebben elkaar als risicogebied geclassificeerd.

Om nieuwe infecties en verdere verspreiding van het virus in te dammen, hebben zowel Duitsland als Nederland quarantainevoorschriften ingevoerd. Er bestaat echter veel verwarring over de maatregelen - niet in de laatste plaats omdat ze voortdurend veranderen. Op wie zijn de regels van toepassing en wat houden ze precies in? In welke gevallen is reizen over de grens tussen Nederland en Duitsland toegestaan? En wie houdt er toezicht op de naleving van de regels? Er is grote onzekerheid onder de betrokkenen.

Verschillende quarantainevoorschriften

Duitsland is een lappendeken op het gebied van quarantainevoorschriften, omdat de deelstaten gedeeltelijk hun eigen regels bepalen. Landelijk geldt in principe een quarantaineperiode van tien dagen bij het binnenkomen uit een risicogebied. Uitzonderingen bevestigen echter de regel.

In Nederland geldt ook een quarantaineperiode van tien dagen voor mensen die vanuit risicogebieden naar Nederland komen of terugkeren. Er is echter een vrijstelling van de quarantaineverplichting voor mensen die bijvoorbeeld met de auto door risicogebieden zijn gereden, maar de auto niet niet zijn uitgestapt (ook niet om te tanken) of tijdens de vlucht bij een tussenlanding de luchthaven niet hebben verlaten.

In de overige gevallen moeten mensen die Nederland binnenkomen in quarantaine. Zij mogen deze quarantaine echter onder bepaalde voorwaarden onderbreken, waardoor het nut van de quarantaine al in twijfel kan worden getrokken. Reizen en naar buiten gaan, zijn dus bij uitzondering mogelijk als de betrokkene in quarantaine is, maar geen coronaverschijnselen vertoont.

Uitzonderingen voor bepaalde groepen en gelegenheden

Dit geldt bijvoorbeeld voor noodzakelijke zakenreizen van ministers en ambtenaren, topsporters, grenspendelaars die in verschillende landen wonen en werken, diplomaten en de bezoeken aan terminaal zieke familieleden en begrafenissen. Uitzonderingen gelden ook voor noodzakelijke activiteiten in de energiesector naar olie- en gasplatforms en windmolenparken, evenals urgente zakenreizen die een belangrijke bijdrage leveren aan de belangen van de Nederlandse economie en samenleving.

Onduidelijkheid over de uitzonderingsregels

Ondanks deze uitzonderingsregels bestaat er onzekerheid over de vraag of de uitzondering geldt voor een specifieke situatie. De noodzaak van een zakenreis is bijvoorbeeld is lastig vast te stellen en wordt zeker subjectief geïnterpreteerd op verschillende manieren. Verder is een soort willekeur inherent aan bijvoorbeeld een regeling waarbij werken in windmolenparken mogelijk is zonder dat er een quarantaineverplichting geldt, maar andere vergelijkbare (bouw)activiteiten niet vallen onder de uitzonderingen. Voor veel werknemers en managers zal het daarnaast onbegrijpelijk zijn dat ambtenaren zijn vrijgesteld van de quarantaineverplichting. Personen die wel aan een quarantaineverplichting zijn onderworpen, zouden de indruk kunnen krijgen dat er sprake is van ongelijke behandeling en kunnen twijfelen aan de rechtvaardigheid hiervan.

Uniforme regels noodzakelijk

De beoordeling of een reis noodzakelijk is, kan meestal niet op een algemene basis worden gemaakt, maar is vaak afhankelijk van subjectieve factoren. Om de indruk van willekeur, onduidelijkheid en ongelijke behandeling te vermijden, moeten er zo snel mogelijk uniforme regels worden opgesteld. Vooral om te voorkomen dat de economie en de grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten die al door de coronapandemie zijn getroffen, te veel worden aangetast.

Meer informatie over de coronamaatregelen in Duitsland, vindt u op onze corona-pagina.

Related News

Top Theme
Top
25/11/2020
Energie
Economisch nieuws

Industrieforum versterkt de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van waterstof

Top Theme
Top
20/11/2020
Economisch nieuws

Samen sterker uit de crisis, richting de toekomst