Energie

Hoe kunnen we de energietransitie gezamenlijk vormgeven?

Op het gebied van energie staan Duitsland en Nederland voor dezelfde uitgagingen. Een van de belangrijkste vragen daarbij is, is hoe we de energietransitie gaan vormgeven. En hoe ziet de energiemix van de toekomst eruit? De uitdaging is om de energieverzorging op hoog niveau te houden en tegelijkertijd de stroomprijzen internationaal concurrerend. De basis is echter goed, beide landen beschikken over een veilige, betrouwbare en efficiënte energieverzorging.

De energievoorziening van de toekomst

Nederland en Duitsland delen gemeenschappelijke belangen bij de opbouw van nieuwe energie-infrastructuren. Een goed voorbeeld hiervan is waterstof. Maar ook investeringen in offshore windparken van het buurland zijn inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Het opslaan van stroom is echter een onderwerp waar voor beide landen kansen liggen. De in de energiesector verworven kennis, de opgedane ervaring en de aanwezige technologische toepassingen zijn bouwstenen voor een succesvolle Duits-Nederlandse samenwerking.

Contact

Alexandra Sierra

Manager vertegenwoordiging Berlijn & Manager afdeling exportadvies