Innovation

Smart Cooking - Hoe Miele AI inzet in het huishouden

09/10/2023

Op de IFA werd mij dit jaar meerdere malen gevraagd hoe belangrijk kunstmatige intelligentie nu al is en wordt voor een bedrijf als Miele. Het antwoord: We staan aan het begin van een uiterst spannende ontwikkeling. AI zal op veel bedrijfsvlakken doordringen - in producten, in kennismanagement en natuurlijk in de productie. Daarom nemen de investeringen in kunstmatige intelligentie en in digitalisering in het algemeen toe en worden de gebruikssituaties diverser.

Een gastcommentaar van dr. Reinhard Zinkann, CEO van Miele & Cie KG

Bij Miele gebruiken we AI bijvoorbeeld al voor een hulpsysteem bij het koken dat we Smart Food ID noemen. Bij deze toepassing maakt de camera in de oven een foto van de ingrediënten. Kunstmatige intelligentie interpreteert de beeldgegevens en laat op het display zien om welk gerecht het gaat. De bereiding vindt dan automatisch plaats met de juiste instellingen. Dit is praktisch voor een snelle pizza, maar helpt ook bij nieuwe recepten die ik niet eerder heb klaargemaakt. Een ander aspect in deze context: meer dan negentig procent van onze klanten geeft toestemming om de foto's van hun ovencamera te gebruiken. Dit gebeurt anoniem, wat betekent dat we niet weten wat mevrouw Mustermann op dat moment in de oven aan het bereiden is. We kunnen de gegevens echter wel gebruiken om de features voortdurend te verbeteren.

"AI Diagnostics" - AI-gebaseerde Serviceoplossingen van Miele

Over een paar maanden lanceren we de AI-gebaseerde servicefunctie "AI Diagnostics". Storingen die van tijd tot tijd bij apparaten kunnen optreden, verschijnen dan in de app op de smartphone. AI Diagnostics geeft daarbij een indicatie van de meest waarschijnlijke oorzaak van de fout en instructies voor zelfhulp. De volgende uitbreidingsfase wordt nog bijzonderder: We evalueren sensorgegevens van apparaten en kunnen dan op basis van het type apparaat, de leeftijd en het gebruiksgedrag voorspellen dat er binnenkort een storing kan optreden. Een voorbeeld hiervan is overmatig schuimen in de wasmachine, waardoor de afvoerslang verstopt dreigt te raken. Een aanbeveling op de smartphone kan dan zijn om de dosering te veranderen of een wasprogramma op een hogere temperatuur te starten. Daarmee zal AI Diagnostics onze servicemonteurs veel telefoontjes besparen en onze klanten geld. Bovendien is elke niet gereden kilometer goed voor het klimaat.

Interne procesoptimalisatie door chatbots

Daarnaast kan AI interne processen vergemakkelijken en de waardecreatie in het bedrijf vergroten. In ons bedrijf gaat het gezegde "Als Miele wist wat Miele weet" rond. Hierachter zit het besef dat het soms vervelend is om alle informatie te vinden die ik nodig heb voor een afdelingsoverschrijdend project. Interne chatbots kunnen een grote hulp zijn als ze meteen na het invoeren van het probleem de relevante documenten leveren. 

Onderhoud wordt voorspellender

AI heeft ook een enorm potentieel in de productiesector. Daar automatiseren we bijvoorbeeld de inspectie van oppervlakten. Zo passeren wasmachinefronten een zwarte doos die uitgerust is met 32 camera's. Elke voorkant wordt opgenomen vanuit verschillende hoeken, onder veranderende lichtomstandigheden. De AI evalueert de beeldgegevens en vergelijkt deze met duizenden defecte beelden waarvoor het systeem is getraind. Binnen enkele seconden wordt het onderdeel geclassificeerd als OK en vrijgegeven voor verdere assemblage. Dit werkt zeer betrouwbaar. Bovendien is de oplossing schaalbaar en kunnen we het ook gebruiken voor ovenfronten of stofzuigerbehuizingen. We verwachten dat kunstmatige intelligentie ook voorspellend machineonderhoud zal vergemakkelijken. Door sensorgegevens te evalueren, herkennen we slijtage van een apparaat of wanneer een machine voortijdig onderhoud nodig heeft vanwege afwijkende parameters. Zo kunnen machines blijven doordraaien.  

Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten wordt ethisch bestreden

Ondanks alle voordelen mogen we het ethische component van kunstmatige intelligentie echter niet vergeten: Wat mag het doen en wat niet? Voor Miele hebben we duidelijke kaders gedefinieerd: AI moet ons ondersteunen, het kan complexe functies vereenvoudigen en activiteiten die geen waarde toevoegen vervangen. AI mag de mens niet betuttelen als de uiteindelijke beslissingsautoriteit. Gegevensbescherming moet ook worden gewaarborgd in het belang van onze medewerkers. Tot slot de spannende vraag "Wordt AI een job killer?" Ik zie dat in de nabije toekomst niet gebeuren. Kunstmatige intelligentie heeft echter wel het potentieel om het dreigende tekort aan geschoolde arbeidskrachten te verminderen.