Politik
DNHK-Netzwerk
Politik

DNHK-voorzitter Eva van Pelt over het 10-puntenplan van het Duitse kabinet

01/09/2023

Om de economie nieuw leven in te blazen, toekomstige langetermijninvesteringen door bedrijven te stimuleren en zowel het concurrentievermogen als de transformatie naar een klimaatneutraal en digitaal land te vergroten, zijn de coalitiepartners het eens geworden over een 10-puntenprogramma. 'Geen game changer maar wel een goede stap', vindt DNHK-voorzitter Eva van Pelt.

De laatste maanden kenmerkten zich door toenemende ontevredenheid in het Duitse bedrijfsleven. De Ifo index voor het ondernemersklimaat daalde vorige week voor de vierde keer op rij. Het woord deïndustrialisatie viel vaker. En ook internationaal vulde Duitsland de voorpagina's, bijvoorbeeld in de Britse "The Economist", die zich afvroeg: "Is Germany once again the sick man of Europe?"

Tijdens de kabinetsvergadering in Meseberg, waren de verwachtingen en uiteindelijk ook de druk op de Duitse regering groot om gezamenlijk een concreet actieplan te ontwikkelen met impulsen voor meer economische groei. Dat resulteerde in een 10-puntenplan om Duitsland impulsen te geven om de economie te versterken.

Over dit 10-puntenplan van het Duitse kabinet zegt DNHK-voorzitter Eva van Pelt het volgende:

‘Het 10-puntenplan is geen game-changer, maar wel een stap in de goede richting. Er is veel doorzettingsvermogen, meer hervormingen en miljarden euro's aan investeringen nodig om de structurele uitdagingen waar Duitsland voor staat het hoofd te kunnen bieden. Veel van de huidige problemen zijn door Duitsland zelf veroorzaakt. De afgelopen jaren hebben noodzakelijke hervormingen en investeringen niet plaatsgevonden. De financiële middelen voor de uitvoering van de Wet op de Groeikansen bedragen in de komende jaren bijvoorbeeld 7 miljard euro per jaar en zijn hoger dan aanvankelijk gepland. Maar zelfs deze 7 miljard euro zijn te weinig voor de structurele transformatie van een economie van 4.000 miljard. Desondanks heeft de besloten bijeenkomst in Meseberg een hoopvol signaal afgegeven: de noodzaak om te handelen en ondernemers en de economie een helpende hand te bieden is eindelijk doorgedrongen en meningsverschillen en gevoeligheden zijn opzij gezet. Nu is het zaak om de mouwen op te stropen, constructief samen te werken en de toekomst vorm te geven.’

Dit zijn de maatregelen:

  1. De ‘Wachstumschancen-Gesetz’ bevat 50 belastingvoordelen en is gericht op het stimuleren van klimaatvriendelijke investeringen en innovaties. Daarnaast moet het  de liquiditeit en het concurrentievermogen van Duitse bedrijven verbeteren door middel van nieuwe afschrijvingsmogelijkheden.
  2. De Zukunftsfinanzierungsgesetz‘ is bedoeld als stimulans voor startende ondernemingen en om van Duitsland een land voor oprichters te maken.
  3.  Het klimaat- en transformatiefonds, het grootste instrument voor de modernisering van de economie, zal vooral worden gebruikt voor de renovatie van gebouwen, het koolstofvrij maken van de industrie, de bevordering van klimaatneutrale mobiliteit en de productie van halfgeleiders en voor de ontwikkeling van de waterstofindustrie.
  4. De plannings- en goedkeuringsprocedures zullen in samenwerking met de deelstaten in heel Duitsland worden versneld door deze procedures steeds verder te digitaliseren en stapel dikke dossiers voor aanvragen voor windturbines, transport- en elektriciteitsnetten en industriële installaties tot het verleden te laten behoren.
  5. De vermindering van de bureaucratie is bedoeld om een einde te maken aan het ‘bureaucratische struikgewas’ dat zich in de loop van decennia heeft ontwikkeld en een belemmering is geworden voor investeringen – vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen. In een ‘praktijktest’ zullen de regels worden geïdentificeerd en op de proef gesteld.
  6. Om een veilige en betaalbare energievoorziening te garanderen, zal de energie-efficiëntie worden verbeterd. Onder andere de productie van elektriciteit uit zon en wind zal versneld worden uitgebreid  en de nodige hoogspanningslijnen zullen worden aangelegd. Een waterstofversnellingswet zal de ontwikkeling van de infrastructuur die nodig is voor waterstof versnellen.
  7. De digitalisering zal worden bevorderd, hierbij horen o.a. een nieuw gegevens- en gegevensbeschermingsbeleid, maar ook de AI-strategie en de digitalisering van de overheid en de gezondheidszorg.
  8. De nieuwe ‘Fachkräfteeinwanderungsgesetz’ voor geschoolde werknemers vormt al de basis voor de instroom van hoogstnoodzakelijke geschoolde werknemers en arbeidskrachten uit het buitenland. De relevante procedures moeten echter nog worden gedigitaliseerd, versneld en van onnodige regelgeving worden ontdaan.
  9. De regering wil sterker investeren in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling, om aantrekkelijker te worden als vestigingsplaats voor technologiebedrijven.
  10. In het handelsbeleid vertrouwt Duitsland op duurzame partners en internationale samenwerking op het gebied van grondstoffenvoorziening. Het spreekt zich daarom uit voor een vrije en eerlijke wereldhandel - en duidelijk tegen protectionisme.

Related News

Top Theme
Top
16/10/2023

Verminderen van EU-bureaucratie door vijftig effectieve verlichtingen

25/08/2023
Politik
Business Know-how
DNHK-Netzwerk
Politik
DNHK-nieuws
Economisch nieuws

Podcast: Duits-Nederlandse economische vooruitzichten met Otto Fricke en Carsten Brzeski

10/07/2023
Politik
Verkiezingen
DNHK-nieuws

Duitsland en Europa hebben baat bij een stabiel Nederland

28/03/2023
Politik

Resultaten van het 4e Duits-Nederlandse regeringsoverleg

23/03/2023
Politik
Energie

Nederlands-Duitse regeringsconsultaties: DNHK-voorzitter schrijft Open Brief