Infrastructuur
Energie

Een Duits-Nederlandse waterstofhub in Nedersaksen

08/12/2021

De Noord-Duitse deelstaat Nedersaksen ontwikkelt zich tot een ware waterstofhub. Dat is mede dankzij de samenwerking van drie Duitse en twee Nederlandse bedrijven. GasUnie, Tennet, Thyssengas, EWE en swb plannen in het windrijke Oost-Friesland, rond de stad Diele, een grootschalig Europese waterstofinfrastructuur en zetten daarmee gezamenlijk een belangrijke stap richting klimaatneutraliteit.

Oost-Friesland biedt ideale locatiefactoren 

De geografische ligging en de bestaande infrastructuur maken van Oost-Friesland de ideale locatie voor dit project. Er bevindt zich namelijk een belangrijk knooppunt in het elektriciteitsnet, waar de elektriciteit van onshore en offshore windturbines samenkomt. Bovendien kan de bestaande opslagfaciliteit voor aardgas in Huntorf (in de buurt van de stad Elsfleth) in de toekomst worden gebruikt voor waterstof. Een ander groot voordeel is de nabijheid van Nederland, waarnaartoe de grensoverschrijdende infrastructuren voor het mogelijke vervoer van waterstof al bestaan.  

Twee projecten, één visie 

De Duitse en Nederlandse bedrijven werkten parallel samen aan de projecten "Element eins" en "Clean Hydrogen Coastline" in Oost-Friesland. Met "Element eins" streven Gasunie Deutschland, de Nederlandse elektriciteitsnetbeheerder Tennet en Thyssengas ernaar een elektrolyse-installatie in de 100-megawatt-klasse te ontwikkelen en zo elektriciteit uit duurzame energiebronnen om te zetten in groene waterstof. "Clean Hydrogen Coastline" is een project van het Duitse energiebedrijf EWE, Gasunie Deutschland, energieleverancier swb en Tennet. Zij werken eraan om waterstof in het energiesysteem te integreren in alle stadia van de waardeketen door middel van verschillende deelprojecten. 

Nu is besloten om de twee projecten samen te voegen en gezamenlijk een grootschalige waterstofinfrastructuur op te zetten. Daartoe is onlangs door alle projectpartners een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.  

Ontwikkeling van een waardeketen voor groene waterstof  

Dat houdt in dat de partners gaan samenwerken aan de ontwikkeling van een waardeketen voor groene waterstof: Van productie door middel van elektrolyse, via vervoer en gebruik, tot opslag. Hiermee kunnen belangrijke afzetmarkten in de industrie en in de mobiliteitssector in de nabije toekomst van groene waterstof worden voorzien.  

De langetermijndoelstelling is om tegen 2026 tot 400 megawatt elektrolysecapaciteit in het energiesysteem te integreren op verschillende locaties in de regio. Vanaf 2030 zou de capaciteit zelfs kunnen oplopen tot in de gigawattages. Groene waterstof, geproduceerd met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals windenergie, kan een aanzienlijke bijdrage leveren tot het bereiken van de klimaatdoelstellingen.  

Toekomst van het project 

Tot dusver is er meer dan een miljard euro in het project geïnvesteerd. Maar het staat momenteel ook op de shortlist voor financiering als een belangrijk project van Important Project of Common European Interest (IPCEI).

Bronnen: EWE, swb, TenneT, Element eins, Handelsblatt