Energie
Economisch nieuws

Industrieforum versterkt de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van waterstof

25/11/2020

Op 16 november 2020 kwamen toonaangevende bedrijven uit de energie- en logistieke sector, vertegenwoordigers uit de politiek en de Duitse en Nederlandse ambassadeur samen voor een tweede rondetafelgesprek over waterstof. Dit rondetafelgesprek was onderdeel van het door de Duits-Nederlandse Handelskamer geïnitieerde industrieforum.

Het doel van het Duits-Nederlands forum over waterstof is om de uitwisseling tussen politieke en economische spelers te bevorderen en concrete bilaterale projecten tussen bedrijven te initiëren. Waterstoftransformatie in Europa is noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen. "We zijn het erover eens dat we dit doel alleen kunnen bereiken als bedrijven samenwerken en overheden hun activiteiten coördineren", aldus DNHK-directeur Günter Gülker, die tevens moderator van het forum was.

Naast de ambassadeurs Dirk Brengelmann en Wepke Kingma namen de minister van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen (NRW) Andreas Pinkwart en vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken van Nederland (EZK), David Pappie, en Duitsland (BMWi), Axel Bree, deel. Het bedrijfsleven werd vertegenwoordigd door bedrijven uit de energiesector, de logistieke sector en de verwerkende industrie: Air Liquide, BASF Benelux, BP Europe, Nouryon, Royal Dutch Shell, Salzgitter, ThyssenKrupp, Port of Rotterdam en Heidelberg Cement.

De industrie staat in de startblokken voor concrete businesscases

De vertegenwoordigers uit de industrie presenteerden projecten zoals NorthH2, RH2INE, Green Octopus, Porthos en GetH2. Hier bestaat al een succesvolle, grensoverschrijdende samenwerking. René Peters, directeur Gastechnologie bij TNO, presenteerde ook de voorlopige resultaten van de HY3-studie. Over de projecten die nog in de planningsfase zijn, gaven de ondernemers uitleg over de uitdagingen die moeten worden aangegaan voor een succesvolle implementatie. Zo moet bijvoorbeeld de hele waterstofwaardeketen worden ontwikkeld: van de veilige levering van elektriciteit uit duurzame energie voor elektrolyse tot vervoer en het versterken van de vraag naar industriële toepassingen. Alleen op deze manier kan een basis worden gelegd voor winstgevende business cases.

Aanpassing van het wettelijk kader

De basis voor de snelle ontwikkeling van de waterstofmarkt is ook de aanpassing van de wettelijke kadervoorwaarden. Deze mogen de geplande projecten niet vertragen. Concreet betekent dit dat de EU-wetgeving inzake Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), de richtlijn inzake duurzame energiebronnen (RED II) en de EU-staatssteunwet moeten worden gewijzigd. Bovendien zouden ook de doelstellingen voor de vermindering van de zogenaamde Scope 3-emissies (de indirecte emissies in de waardeketen) wettelijk moeten worden vastgelegd.

Politici zetten zich in voor duidelijke doelen

De politieke vertegenwoordigers hebben hun steun toegezegd voor het creëren van een open kader. Hierin moet het technisch mogelijk worden om een innovatieve en concurrerende omgeving voor waterstof te creëren. Minister Pinkwart verwees naar de onlangs gepubliceerde routekaart voor waterstof in NRW. Axel Bree legde uit dat het geplande Important Project of Common European Interest (IPCEI) – een EU-subsidie-instrument – een belangrijke rol kan spelen voor waterstof bij de opbouw van de waardeketen. De eerste projecten in het kader van dit IPCEI moeten in 2022 worden uitgevoerd.

De optimistische stemming van het industrieforum kan worden samengevat in de woorden van David Pappie: "De industriële revolutie is hier begonnen, dus laten we ook hier de groene industriële revolutie beginnen". Begin volgend jaar zal het forum opnieuw de voortgang bespreken.

Related News

Top Theme
Top
04/02/2021
Transport und Logistik
Infrastructuur
Economisch nieuws

Duits-Nederlands project op weg naar nul-emissieschepen

Top Theme
Top
20/11/2020
Economisch nieuws

Samen sterker uit de crisis, richting de toekomst 

Top Theme
Top
12/11/2020
Economisch nieuws

Het oerwoud aan quarantaineregels

Top Theme
Top
09/11/2020
Infrastructuur
Branche: Bouw
Industrie & hightech
Gezondheidssector
Energie
Economisch nieuws

Sterke maand voor Duits-Nederlandse handel