De VerpackG

Sinds 1 januari 2019 geldt de verpakkingswet ‘VerpackG’ in Duitsland. Deze wet heeft als doel dat er meer verpakkingen teruggenomen en gerecycled worden. De VerpackG verplicht alle ondernemingen die verpakkingen als eerste op de Duitse markt brengen (zogenaamde ‘Erstinverkehrbringer’) tot terugname van de verpakkingen van hun producten. Bedrijven kunnen van deze verantwoordelijkheid worden ontheven door een contract af te sluiten met een Duits duaal systeem. Verder moeten bedrijven zich registreren bij de Zentrale Stelle. Indien bedrijven geen contract en/of registratienummer hebben, riskeren zij hoge boetes en in het ergste geval een handelsverbod.

Recentelijke wetswijzigingen