Info- Anfrage recycling

Hartelijk dank voor uw interesse.

Verplicht zijn alle bedrijven die verpakte producten als eerste op de Duitse markt brengen, zogenaamde ‘Erstinverkehrbringer’. In de VerpackG wordt ‘Erstinverkehrbringer’ gedefinieerd als het bedrijf dat tijdens de grensovergang naar Duitsland juridisch verantwoordelijk voor de producten is.

Anmeldung Information recycling

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u om het formulier volledig in te vullen.
Formulier recyclingsaanvraag:

1. Ik breng verpakte producten als eerste (Erstinverkehrbringer) in Duitsland op de markt:*

3. Ik produceer en exporteer onder mijn eigen merknaam:*

4A. Ik produceer en exporteer onder private label*

4B. Op mijn private label verpakkingen wordt mijn bedrijfsnaam vermeld*

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om de volgende stappen uit te voeren:

5. Ik heb mijn producten vergeleken met de catalogus van de Zentrale Stelle*

6. Ik ben Erstinverkehrsbringer en heb mijn bedrijf als “manufacturer” bij de Zentrale Stelle geregistreerd* https://lucid.verpackungsregister.org/*

9. Ik heb juridische ondersteuning nodig voor bijv. het aanpassen van contracten met klanten.*

11. Wilt u het merkteken “Der Grüne Punkt“ gebruiken? Dit is sinds 2009 niet meer verplicht in Duitsland.*

Privacy
Voor het kunnen accepteren van uw aanmelding heeft de DNHK de hiervoor ingevoerde persoonsgegevens nodig.
Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken verwijzen wij naar ons privacy statement (www.dnhk.org/nl/privacyverklaring).
U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke informatie te laten verwijderen of aanpassen. Als u van mening bent dat informatie die we van u hebben onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat ons dat weten via deze link.
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving(AVG) ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt hiervoor contact opnemen met de AP.